Teknisk support

Under installationsfasen finns Binars ingenjörer till hands för att lämna teknisk support när det gäller mekanisk utrustning och styrsystemets elektriska delar (positioneringssystem, operatörspaneler, etc). 

Optimal installation

Lång branscherfarenhet borgar för installation på avtalad tid. Våra ingenjörers programmeringsskicklighet och långa erfarenhet av industriapplikationer garanterar optimerade lösningar med högsta möjliga prestanda. 

Förebyggande underhåll

Vi utför regelbunden avtalsbaserad service och inspektion av pressmekaniseringsutrustning. Genom sådant förebyggande underhåll hålls anläggningarna i gott skick och risken att råka ut för kostsamma stillestånd minskar. Samtidigt avlastar man de egna underhållsresurserna. 

Fältservice

Våra serviceingenjörer står alltid beredda att rycka ut för att söka och åtgärda fel som kan uppstå i er presslinjeutrustning.