Processförbättringar

Genom att analysera och optimera pressprocessen kortar vi cykeltiderna och utnyttjar därmed anläggningen effektivare. Antal tillverkade detaljer ökar, men prestandaökningen sker inte på bekostnad av utrustningens livslängd eftersom vi också optimerar för mjuka rörelser. Detta medför mindre förslitning och minskar därför behovet av mekaniskt underhåll.

  • Analys av pressprocessen.
  • Identifiering av problem och möjligheter till förbättring.
  • Programmering och optimering av applikationsprogram och styrparametrar
  • Rapport över genomförda processförbättringar

Systemförbättringar

Vi utför systemförbättringar genom att uppgradera styrsystemets befintliga hård- och mjukvara till senaste version. Sådana uppdateringar innefattar även uppdaterad dokumentation.