Kritiska komponenter

I vårt reservdelslager i Olofström lagerhåller vi ett antal ”kritiska” komponenter, sådana som normalt sett har mycket lång leveranstid eller som orsakar stillestånd om de skulle gå sönder. Dessa kompo-nenter kan levereras ”från dörr till dörr” inom 24 timmar i Europa och inom 60 timmar i övriga världen.

Reparationer

Ibland kan det vara kostnadseffektivare att reparera än att skaffa nytt. Binar kan utföra reparation av styrsystemets elektriska delar, exempelvis positioneringssystem, operatörspaneler, etc.

Utbytesdelar

För att få snabb leverans och därmed kortast möjliga stilleståndstid kan man utnyttja vårt utbytessystem när det gäller styrsystemets elektriska delar (positioneringssystem och operatörspaneler). När en defekt komponent skickas till Binar sänder vi omedelbart en likadan i retur direkt från vårt lager med reparerade komponenter.

Konsignationslager

Den bästa leveranssäkerheten och absolut kortaste leveranstiden får man förstås om reservdelen redan finns på plats hos kund när kunden behöver den. Därför kan man avtala om ett så kallat konsignations-lager (avtalslager) vilket innebär att vi låter avtalade delar av Binars lager finnas på plats hos kund och att vi fyller på detta lager allteftersom det utnyttjas.