Elektiska utbildningar

Innehåll: Elektrisk komponentkännedom, felsökning, kalibrering, datahantering, mm.

Mekaniska utbildningar

Innehåll: Förebyggande underhåll, inspektion, service, mm. (Hålls företrädesvis i samband med nyinstallationer)

Operatörsutbildningar

Innehåll: Handhavande, menyhantering, start/stopp, viss optimering och profil-programmering, mm. (Hålls företrädesvis i samband med nyinstallationer)