+46 (0)454-480 80

PDS AUTOMATION

TJÄNSTER

En komplett
partner som ser de avgörande detaljerna

PDS Automation har levererat lösningar till en rad olika branscher och på så sätt byggt upp en unik kompetens som täcker ett brett område inom industrin. Detta gör oss till en komplett partner som ser de avgörande detaljerna i helheten.

Vi går ett steg längre jämfört med marknadens mer generella lösningar, inte minst när det gäller arbetsmiljö och användarvänlighet. Även om utvecklingen rör sig mot en mer automatiserad tillverkning är vi övertygade om att man måste sätta människan i centrum för att tekniken skall kunna utnyttjas på rätt sätt.

För oss är det mycket viktigt att ni som kund känner er trygga i ert val av leverantör. Med vår breda erfarenhet och med ett stort antal framgångsrikt genomförda projekt i ryggen, är vi verkligen en leverantör att lita på.

NY-PROJEKT

PDS Automation levererar från enstaka produkter till leverans, installation och drifttagning av utrustning såväl mekanik som elektronik till kompletta presslinjer. Leveranserna kan som exempel vara plåtskiljare, mellanpressutrustning eller End of Line.

RESERVDELAR

PDS Automation levererar från enstaka produkter till leverans, installation och drifttagning av utrustning såväl mekanik som elektronik till kompletta presslinjer. Leveranserna kan som exempel vara plåtskiljare, mellanpressutrustning eller End of Line.

läs mer
FÄLTSERVICE

PDS Automation erbjuder dig service under alla faser i ett presslinjeprojekt. I inledningsskedet kan vi bistå med behovsanalys, vi finns tillgängliga på olika sätt under installations-fasen och vi kan även åta oss ansvar för en presslinje under hela dess livstid.

läs mer
FÖRBÄTTRINGAR

Inom PDS Automation återfinns ett antal mycket kompetenta medarbetare med lång och gedigen erfarenhet av pressautomation.

Denna samlade erfarenhet gör att vi kan erbjuda tjänster för att optimera hela pressprocessen, från plåtrulle till färdigpressad detalj. Vår insats ökar anläggningens tillgänglighet och resulterar på så sätt i ökad produktion.

läs mer
UTBILDNINGAR

PDS Automation erbjuder flera praktiskt inriktade utbildningsprogram som bidrar till att skapa effektivitet och lönsamhet i er produktionsanläggning.

Ofta kommer våra utbildningar in som en naturlig del i samband med installation av ny utrustning och kan då hållas på plats hos kunden. Men vi genomför också utbildningarna i våra lokaler i Olofström eller på andra platser om så önskas.

Förutom utbildningar som är anpassade för specifika nyinstallationer kan vi också skräddarsy utbildningar för redan befintlig styrutrustning från PDS Automation.

Läs mer om våra tre inriktningar.

läs mer
PRODUKTER

Vår service-avdelning Bidrar till att ni kan utnyttja Er anläggning fullt ut

Customer Service är din serviceavdelning inom PDS Automation. Vi hjälper dig med fältservice, teknisk support och optimering, reserv-delar och utbildning, ja kort sagt allt som bidrar till att du utnyttjar din anläggning fullt ut.
Serviceverksamheten bedrivs inom följande tre områden:

– Pressautomation
– Verktygsväxling
– Plåtautomation

gå till butik
SUPPORT

Bästa möjliga service & support för våra kunder

Support är en viktig del av vår verksamhet och vi strävar hela tiden efter att ge våra kunder bästa möjliga service.

Vi erbjuder serviceavtal där det kan ingå fjärruppkoppling, vilket kortar ledtid vid eventuella problem. Utökad telefonsupport för exempelvis tvåskift och helg är andra exempel på vad som kan ingå. Serviceavtalen reglerar även inställelsetid och timpriser vid eventuell utryckning.

Kontakta oss för mer information om vilken typ av avtal som kan passar er.

kontakt
KVALITET

Bra kvalitet för att uppfylla våra kunders förväntningar

PDS Automation AB är sedan 1998 kvalitetscertiferade enligt ISO 9001. För oss på PDS innebär bra kvalitet att vi uppfyller kundernas förväntningar. Som kunskapsföretag inom industriautomation är vårt gemensamma mål att:

Alltid sträva efter att göra rätt från början och att ständigt vidareutveckla våra produkter och arbetsmetoder.

Fokusera på våra kunders uppfattning om vår kvalitet och snabbt återföra dessa till organisationen för att uppfylla ställda krav och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.

Alltid uppfylla de överenskommelser vi träffar och behandla våra kunder, leverantörer och varandra med respekt.

10000375960-MSC-SWEDAC-SWE
MILJÖ

Vi strävar efter att minimera våra och våra kunders miljöpåverkan

PDS Automation AB är sedan 2007 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi är ett kunskapsföretag inom industriautomation och skall i vår verksamhet värna om miljön. Vi strävar efter att minimera egen och kunders miljöpåverkan och våra miljökrav består av:

Miljöpolicy

Att ledningen är aktivt intresserade av miljöfrågor.

Att via intresserad och miljöutbildad personal arbeta för att våra produkter och tjänster skall vara skonsamma mot miljön och förebygga förorening.

Att via ständiga förbättringar arbeta för minskad miljöpåverkan.

Att följa gällande miljölagstiftning och i de fall föreskrifter saknas tillämpa försiktighetsprincipen och ta hänsyn till andra krav.

Att i vårt samarbete med leverantörer och kunder verka för bästa miljöalternativ.

Våra betydande miljöaspekter och miljömål

Att minska bensin- och dieselförbrukning vid transporter.

Att öka miljömedvetandet hos personalen.

miljökrav10000375961-MSC-SWEDAC-SWE
APPLIKATIONER

År av erfarenhet bidrar till användarvänlighet och produktivitet

Här har vi samlat applikationsexempel från några av alla våra framgångsrikt genomförda effektiviserings- och utvecklingsprojekt. Du hittar allt från de mycket små projekten till de stora och komplexa lösningarna där bolagen inom PDSgruppen samverkat för att kunna ge kunden en totallösning.

PRESSAUTOMATION

Många års erfarenhet från industriella styrsystem och pressautomation bidrar till användarvänlighet och hög produktivitet.

läs merproduktkatalog
VERKTYGSVÄXLING

Vi erbjuder utrustning och lösningar för hantering, fastspänning och smörjning av verktyg och detaljer.

produktkatalog
PLÅTAUTOMATION

Vi erbjuder utrustning och lösningar för separering, hantering och transport av plåtämnen, såsom lagerautomater, pallbanor, portalrobotar och hanteringssystem.

produktkatalog