+46 (0)454-480 80

PDS ENGINEERING

TJÄNSTER

Stor kunskap
och inga begränsningar

PDS Engineering arbetar främst med projekt inom fordons- och tillverkningsindustri, men vi begränsar oss inte till någon specifik bransch.
Vi har även stor erfarenhet av maskinsäkerhet och håller oss ständigt uppdaterade om dess lagar och regler.

Våran målsättning är att ni som kund ska känna er trygga med att komma till oss med era problem och ge oss möjligheten att lösa dem. Vi vill vara med från koncept till färdig produkt.

Har ni en produkt som ska integreras i en anläggning eller en befintlig produkt och process som ni vill automatisera så tveka inte att kontakta oss.

Projektledning

Mekanisk Konstruktion

Elkonstruktion

Mjukvarukonstruktion

Robotprogrammering

Idrifttagning

PROJEKT

Några av 
höjdpunkterna från vår projektlista

Gradcell till Gestamp Hardtech

Komplett Robotcell för gradning av komponenter till lastbilar.

Sammansättning av Aston Martin Karossdetaljer

Utrustning och idrifttagning för sammansättning av Dörrar och Huv för Aston Marton DB11 och Aston Martin Vantage till EBP i Olofström

Pressrenovering till Olsons Maskinservice AB.

Byte av styrsystem och omfattande säkerhetsrenovering av press till Olsons Maskinservice AB.

Reservdelsproduktion av Audi A8

Demontage, anpassning för lågvolymsproduktion och idrifttagning av produktionslinje från Tyskland till EBP i Olofström.

PRECITEC

Vi är representant för Precitec GmbH & Co KG och marknadsför deras industriella utrustningar för laserskärning, lasersvetsning och laserpåsvetsning i Sverige, Danmark och Norge.
Vår policy är att hålla låga priser och bra service och vi är alltid beredda att göra vårt bästa för dig.SUPPORT

Bästa möjliga service & support för våra kunder

Support är en viktig del av vår verksamhet och vi strävar hela tiden efter att ge våra kunder bästa möjliga service

Vi erbjuder serviceavtal där det kan ingå fjärruppkoppling, vilket kortar ledtid vid eventuella problem. Utökad telefonsupport för exempelvis tvåskift och helg är andra exempel på vad som kan ingå. Serviceavtalen reglerar även inställelsetid och timpriser vid eventuell utryckning.

Kontakta oss för mer information om vilken typ av avtal som kan passar er.

kontakt
KVALITET

Bra kvalitet för att uppfylla våra kunders förväntningar

PDS Engineering AB är sedan 2019 kvalitetscertiferade enligt ISO 9001. För oss på PDS innebär bra kvalitet att vi uppfyller kundernas förväntningar.

Kvalitetspolicy

Genom kontinuerlig kompetensutveckling borgar vi för en god förmåga genom våra kunniga medarbetare.

Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagkrav. Med hänsyn inom kvalitetsområdet uppfyller de minimikrav som ställs av intressenterna.

Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar och mål.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

ISO 9001/14001 Cert no. 2480
MILJÖ

Vi strävar efter att minimera våra och våra kunders miljöpåverkan

PDS Engineering AB är sedan 2019 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi är ett kunskapsföretag inom industriautomation och skall i vår verksamhet värna om miljön.

Miljöpolicy

PDS Engineering driver ett aktivt miljöarbete för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.

Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter.

Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår verksamhet.

Vi källsorterar avfall.

All verksamhet sker enligt tillämpliga lagar, föreskrifter och branschkrav.Med hänsyn inom miljöområdet uppfyller vi de minimikrav som ställs av intressenterna.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Välja råvaror som är återvinningsbara med minsta möjliga miljöpåverkan.

ISO 9001/14001 Cert no. 2480